Confirmarea oficială a modificărilor la plafoanele de încasări și plăți în numerar!

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice  Cluj-Napoca informează contribuabilii cu privire la faptul că, în termen de 15 zile de la publicarea  Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal -bugetare pentru  asigurarea sustenabilității financiare a Romaniei pe termen lung (M.O. Partea I nr.977/27.10.2023), respectiv din 11 noiembrie 2023, intră în vigoare modificările și completările aduse la plafoanele de
încasări/plăți în numerar , precum și la plafonul maxim admis pentru deținerea de numerar în casierie, reglementate prin  Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări
şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, astfel :

1. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte
entităţi cu sau fără personalitate juridică , care se regăsesc la art.1, alin.(1) din Legea nr.70/2015, denumite în continuare -profesioniști- pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele
condiţii:
    a) încasări de la profesioniști în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;
    b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, de la profesioniști, în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;
    c) plăţi către profesioniști, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
     e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

     Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi
fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.
 Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.
Profesioniștii pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 1.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 1.000 lei/2.000 lei în
numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

2.Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între profesioniști şi persoane fizice,  se efectuează:

– cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024 și
  -cu încadrarea în plafonul zilnic de  2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

     Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate de la/către o persoană, pentru operaţiunile de încasări/plăţi în numerar, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe sau alte
drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut la
alineatul anterior. Aceste prevederi nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata
în rate, conform legii.

        3. Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât cele realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de B.N.R., sau autorizate în alt
stat membru U.E. și notificate către B.N.R., efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea
de împrumuturi se pot efectua :
-în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie, până la data de 31 decembrie 2024, şi
-5.000 lei/tranzacţie, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar  precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 10.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024, şi 5.000 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025

4.Se introduc noi prevederi conform cărora:
A) Sumele în numerar aflate în casieria profesioniștilor nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.
    (B) Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data
prevăzută pentru plata acestora.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button