Trending

Modificări importante privind călătoria adolescenților în străinătate, din 20 august!

Începând cu data de 20 august, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii 274/2023, minorii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani vor putea părăsi teritoriul României fără a mai fi însoțiți de un adult, fie acesta părinte sau reprezentant legal.

Potrivit acestei legi, „ cetățenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în condițiile prezentei legi. minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărți de identitate, cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate, care urmează să se deplaseze în străinătate în vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și prezintă acte doveditoare în acest sens, poate călători în străinătate neînsoțit de o persoană fizică majoră, dacă prezintă organelor poliției de frontieră o declarație autentificată a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial, după caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinație, la perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și la scopul călătoriei”.

După cum se poate observa, legea prevede patru situații specifice în care adolescenții pot părăsi țara neînsoțiți: ”să se deplaseze în străinătate în vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și prezintă acte doveditoare în acest sens”.

În fapt,  acordul  părinților trebuie să fie dat sub forma unei declarații notariale, care va fi prezentată de către minor la ieșirea din țară. Conform legii, declarația este necesară numai la ieșirea din țară a minorului, nu și la intrare.

Declarația de acord a părintelui, părinților, sau după caz, a reprezentantului legal, trebuie să conțină, potrivit site-ului Poliției de Frontieră, următoarele informații:

  • acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor;
  • scopul deplasării (vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical);
  • precizarea dacă minorul va rămâne în statul de destinație, caz în care trebuie menționată persoana ori instituția căreia îi va fi încredințat.

În eventualitatea în care unul dintre părinți este decedat, decăzut din drepturi ori copilul a fost încredințat de instanță unuia dintre părinți, oricare dintre aceste situații va trebui dovedită prin prezentarea unor documente corespunzătoare (certificat de deces, hotărâre judecătorească definitivă).


În ceea ce privește scopul deplasării, potrivit informațiilor disponibile pe pagina de interent a Poliției de Frontieră:

  • dacă minorul pleacă din țară pentru a participa la concursuri ori studii în străinătate, trebuie să prezinte la controlul de frontieră documente doveditoare privind participarea la acestea, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale – în original și copie (care va rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei).
  • dacă deplasarea în străinatate este făcută pentru a beneficia de tratament medical, minorul trebuie să aibă asupra sa documentele doveditoare ale situației medicale, în original și copie (care va rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei), emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical.
  •  în cazul vizitei la rude acest fapt trebuie menționat în declarația părinților sau părintelui. 

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button